Pravidla pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Zde uvádíme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

1. Správce osobních údajů – SOIETA TECH s.r.o., Babice 30, 78501 Šternberk

2. Zpracováváme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa sídla/bydliště
 • doručovací adresa
 • IP adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • DIČ
 • historie obchodní komunikace

3. Účel zpracování výše uvedených osobních údajů:

 • naplnění smlouvy vzniklé objednávkou
 • řešení reklamací, poptávek, servisních úkonů
 • evidence splnění této informační povinnosti, případně udělení souhlasu
 • plná funkčnost Vašeho zákaznického účtu v případě vytvořené registrace v našem e-shopu

4. Souhlas se zpracováním, který není podmíněn jiným oprávněným zájmem, můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na admin@soieta-tech.cz, nebo dopisu na adresu společnosti SOIETA TECH s.r.o., Babice 30, 78501 Šternberk

5. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout provozovatelům srovnávacích serverů pro zboží, přepravcům. V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

6. V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • požadovat po nás omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování
 • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

Svá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na admin@soieta-tech.cz